KaartNederland
Alles over de kaart van Nederland

Kaart van Flevoland

Wist je dat de provincie Flevoland de jongste provincie van heel Nederland is? De provincie is als laatste en twaalfde provincie aan het land toegevoegd in 1986. Bovendien is Flevoland, op Utrecht na, ook nog eens de kleinste provincie in Nederland. De provincie kenmerkt zich natuurlijk door de grote wateroppervlakte. Wist je bovendien dat de gemiddelde leeftijd van de bevolking in Flevoland lager is in vergelijking met andere provincies in Nederland? Opvallend is verder dat de Noordoostpolder voornamelijk is bedoeld en ingericht als landbouwgebied. Ditzelfde geldt voor delen van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Met name Zuidelijk Flevoland is bedoeld om de alsmaar stijgende bevolkingsgroei in de dichtbevolkte Randstad op te vangen.

De geschiedenis

De watersnood van 1916 resulteerde in de Zuiderzeewet die op 14 juni 1918 werd aangenomen. Met deze wet werd tot de inpoldering van de Zuiderzee besloten. De uitvoering van de inpoldering van de Zuiderzee werd door de Dienst der Zuiderzeewerken uitgevoerd en nam zo’n driekwart eeuw in beslag. Zo kwam er in 1924 een dijk naar het voormalige eiland Wieringen in Noord-Holland. In 1932 werd het laatste gat van de Afsluitdijk gedicht. Hiermee werd de Zuiderzee afgesloten van de Noordzee en heette deze voortaan het IJsselmeer. In 1939 nam Urk afscheid van zijn eilandstatus als voorbereiding op de inpoldering van de Noordoostpolder in 1940. De Noordoostpolder werd vanaf 1942 ingericht. De eerste woonkern was Emmeloord. In 1968 was de drooglegging van Zuidelijk Flevoland gereed. In de daaropvolgende jaren ontstonden er steeds meer gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Almere en Lelystad. In 1986 werd uiteindelijk de provincie Flevoland opgericht.

De geografie

Op de kaart van Flevoland is te zien dat de provincie uit twee delen bestaat: de Noordoostpolder en de Flevopolder. De Noordoostpolder is een voortzetting van het vasteland, terwijl de Flevopolder het grootste kunstmatige eiland ter wereld is. Tevens is de Flevopolder het grootste eiland van heel Nederland. Met bruggen, een spoortunnel en een dijk is de Flevopolder verbonden met het vasteland van de provincie. De provincie Flevoland ligt gemiddeld ca. 5 meter onder de zeespiegel. Flevoland kenmerkt zich door een strakke indeling en veel open ruimte. De provincie grenst in het noorden aan Friesland, in het noordoosten aan Overijssel, in het zuidoosten aan Gelderland en in het zuidwesten aan Noord-Holland en Utrecht. Daarnaast grenst Flevoland in het noordwesten aan het IJsselmeer en het Markermeer.

Belangrijke cijfers

De provincie Flevoland is dus, op Utrecht na, de kleinste provincie van Nederland qua landoppervlakte. Flevoland is in het midden van het land gelegen. De provincie telt in totaal ruim 400.000 inwoners, verdeeld over zes gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Met een bevolkingsdichtheid van slechts 285 inwoners per km² is Flevoland een dunbevolkte provincie. Daarnaast is de gemiddelde leeftijd van de bevolking in Flevoland lager vergeleken met de rest van Nederland. De provincie kenmerkt zich doordat deze voor een aanzienlijk uit water bestaat. De wateroppervlakte van de provincie neemt ruim 40% van de totale oppervlakte in beslag.

Natuur Flevoland

Natuur en recreatie

Flevoland telt een aantal bosgebieden en recreatiegebieden. Zo zijn er goede recreatiemogelijkheden te vinden bij het Veluwemeer, het Gooimeer, het Eemmeer, het Ketelmeer, het IJsselmeer en het Markermeer. Daarnaast bevindt attractiepark Walibi Holland zich in Biddinghuizen. De meeste natuurgebieden in Flevoland zijn in het bezit van Staatsbosbeheer. Maar de provincie heeft sinds 1986 ook een eigen landschapsorganisatie: Het Flevolandschap. Enkele belangrijke natuurgebieden in de provincie zijn de Oostvaardersplassen, de Lepelaarsplassen en Horsterwold.