KaartNederland
Alles over de kaart van Nederland

Kaart Nederland met provincies

Nederland telt in totaal 12 provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg. Deze provincies kun je allemaal zien op de kaart van provincies in Nederland. Elk van deze provincies vormt een schakel tussen de nationale overheid en de gemeentes. Hiermee geeft iedere provincie invulling aan regionale verantwoordelijkheden.

Kaart Nederland met Provincies

Noord-Holland

De provincie Noord-Holland, gelegen in het noordwesten van Nederland telt ruim 2,8 miljoen inwoners verdeeld over 47 gemeenten. Noord-Holland bestaat als provincie sinds 1840. In dat jaar is de provincie Holland namelijk verdeeld in de twee provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De hoofdstad van de provincie Noord-Holland is Haarlem. De grootste stad in deze provincie is echter Amsterdam. De provincie kan worden onderverdeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel, waarbij het Noordzeekanaal als grens dient. Met name in het zuidelijke deel kom je stedelijke gebieden tegen.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is gelegen in het westen van Nederland aan de Noordzeekust. De provincie telt ruim 3,6 miljoen inwoners. Hiermee is Zuid-Holland de dichtstbevolkte provincie van heel Nederland. Bovendien is Zuid-Holland een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden wereldwijd. De provinciehoofdstad is Den Haag, maar de grootste stad is Rotterdam. De provincie is voor een groot deel verstedelijkt en het westen en midden behoren dan ook tot de Randstad, een stedelijk gebied in het westen van het land. In het oosten en zuiden van de provincie vind je een open, landelijke en groene landschappen.

Zeeland

De provincie Zeeland is gelegen in het zuidwesten van Nederland en is de meest westelijke provincie. De provincie telt slechts iets meer dan 383.000 inwoners en is hiermee de minst bevolkte provincie van heel Nederland. Zeeland bestaat uit een aantal eiland en schiereilanden en grenst aan enkele Belgische provincies als West- en Oost-Vlaanderen. De provinciehoofdstad is Middelburg. Terneuzen is echter de gemeente met de meeste inwoners. Zowel Terneuzen als Vlissingen zijn belangrijke havenplaatsen met grote industriegebieden.

Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant is gelegen in het zuiden van Nederland, grenzend aan België. De provinciehoofdstad is ’s-Hertogenbosch. De grootste stad is echter Eindhoven, gevolgd door Tilburg en Breda. De provincie Noord-Brabant telt zo’n 2.5 miljoen inwoners. De provincie wordt doorgaans Brabant genoemd. Noord-Brabant is na Gelderland de grootste provincie. De provincie is bovengemiddeld verstedelijkt, met een bevolkingsdichtheid van > 500 km². In de midden van de provincie is deze verstedelijking het grootst. Hier bevindt zich de ‘vlieger’, dit is de stedenrij Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

Utrecht

De provincie Utrecht is gelegen in het midden van Nederland. Met een landoppervlakte van 1.554 km² is het de kleinste provincie van Nederland. De provincie heeft ca. 1.3 miljoen inwoners. Utrecht is hiermee een dichtbevolkte en centraal gelegen provincie en wordt deels tot de Randstad gerekend. De provinciehoofdstad is Utrecht, dit is tevens de grootste stad binnen de provincie. De provincie kent een grote verscheidenheid aan landschappen. Zo liggen ten noorden van de provinciehoofdstad Utrecht de Vechtstreek en de Loosdrechtse Plassen. Dit zijn beide belangrijke recreatiegebieden.

Flevoland

De provincie Flevoland is tevens gelegen in het midden van het land. Flevoland is, op Utrecht na, de kleinste provincie. Tevens is het de jongste provincie van Nederland. De provincie bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder. Beide polders zijn ontstaan als gevolg van drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. Flevoland kenmerkt zich door een strakke indeling en veel open ruimte. De provinciehoofdstad is Lelystad. Flevoland kenmerkt zich door een strakke indeling en veel open ruimte.

Friesland

De provincie Friesland is gelegen in het noorden van Nederland. Friesland telt tegenwoordig bijna 650.000 inwoners. De provinciehoofdstad is Leeuwarden. De provincie ligt voornamelijk op het vasteland, maar omvat tevens een aantal Waddeneilanden. Friesland is hierdoor een waterrijke provincie en heeft dan ook een open landschap. Friesland is qua totale oppervlakte de grootste provincie van Nederland. Het staat op de derde plaats qua landoppervlak.

Groningen

De provincie Groningen is tevens in het noorden van Nederland gelegen. Het is de meest noordoostelijke provincie van Nederland. De provincie telt sinds kort 585.000 inwoners. Opvallend is dat maar liefst een derde deel hiervan in de provinciehoofdstad Groningen woont. Na Drenthe, Friesland en Zeeland is Groningen met 251 inwoners per km² de dunst bevolkte provincie van Nederland. Ook qua oppervlakte is Groningen een van de kleinere provincies. Maar deze oppervlakte wordt wel gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan landschappen.

Drenthe

De provincie Drenthe is gelegen in het noordoosten van Nederland. De provincie ligt vlak onder Groningen en grenst in het oosten aan de Duitse deelstaat Nedersaksen. De provinciehoofdstad is Assen. Dit is tevens de stad met de meeste inwoners in Drenthe. De grootste gemeente binnen de provincie is Emmen. Drenthe is de dunst bevolkte provincie van Nederland met 185 inwoners per km². Het merendeel van de bevolking woont bovendien in dorpen op het platteland. De provincie heeft zijn landelijke karakter weten te behouden.

Overijssel

De provincie Overijssel is gelegen in het oosten van Nederland, vlak onder Drenthe. In het zuidwesten vormt de rivier de IJssel grotendeels de natuurlijke grens met Gelderland. De provinciehoofdstad van Overijssel is Zwolle. Enschede is in Overijssel de stad met de meeste inwoners. In Overijssel kom je hiernaast enkele grote steden tegen zoals Almelo, Deventer en Hengelo. Overijssel telt ruim 1.1 miljoen inwoners en is redelijk dichtbevolkt.

Gelderland

De provincie Gelderland is gelegen in het midden en oosten van Nederland. De provincie grenst aan maar liefst zes anders provincies en Duitsland. De provinciehoofdstad van Gelderland is Arnhem. Nijmegen is de stad met de meeste inwoners in Gelderland. De provincie Gelderland is wat betreft landoppervlakte de grootste provincie van heel Nederland. Gelderland telt ruim 2 miljoen inwoners. De provincie kent verschillende landstreken waaronder de Veluwe en de Betuwe. Bovendien behoort de stadsregio Arnhem-Nijmegen tot een van de grootste stedelijke gebieden van Nederland.

Limburg

Tot slot is de provincie Limburg gelegen in het zuidoosten van Nederland. Qua inwonertal kan Limburg een middelgrote provincie genoemd worden. Limburg telt ruim 1.1 miljoen inwoners. Hiermee is Limburg, na de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, de meest dichtbevolkte provincie van Nederland met 519 inwoners per km². Meer dan de helft van de inwoners woont in het meest dichtbevolkte en verstedelijkte zuiden van Limburg.